76/13 NV-evidence za účelem ochrany před nezákonnou těžbou dřeva; T: 24.5.2013

Zavedení centrální evidence souvisí s požadavkem na zavedení systému náležité péče u hospodářských subjektů podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Po zavedení této evidence by příslušné orgány měly mít k dispozici všechny důležité údaje k identifikaci rizik nezákonné těžby a subjektů obchodujících s tímto dřevem, a tím i informace pro účinné provádění kontrolní činnosti. Pro úplnost informace je třeba uvést, že centrální evidence bude sloužit i hospodářským subjektům k identifikaci subjektů obchodujících s nezákonně vytěženým dřevem uvedeným na trh Evropské unie.

Předkládaný návrh především obsahuje:

 

rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty do centrální evidence,
rozsah informací předávaných orgány státní správy do centrální evidence,
způsob předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty,
způsob předávání informací do centrální evidence orgány státní správy,
technické zajištění elektronického způsobu předávání informací, a 
přílohu s rozsahem informací lesní hospodářské evidence předávaných do centrální evidence.

Související soubory

/jak-na-