76/09 Novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin; T: 20.4.2009

Hlavním a prakticky jediným důvodem předkládání tohoto návrhu je nutnost transponovat nově přijaté právní předpisy ES, kterými jsou: · Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam, Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh.

Cílem předkládaného návrhu novely je tedy dosažení plné slučitelnosti právních předpisů ES s národní právní úpravou, a to v době co možná nejkratší.

Transpoziční lhůty byly Komisí stanoveny v případě směrnice 2007/72/ES na 31. prosince 2008 a u směrnice 2008/62/ES na 30. června 2009. Z důvodu nutnosti plnit závazky České republiky vymezené v přístupové smlouvě je tento návrh zákona předkládán mimo schválený plán legislativních prací vlády na rok 2009. Pro podnikatelské subjekty nebude rovněž navrhovaná právní úprava znamenat navýšení jejich výdajů.

Z hlediska práv a povinností, kterými budou podnikatelské subjekty dotčeny, potom předkládaný návrh stanoví, jak to požaduje směrnice Komise 2008/62/ES, podmínky pro uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd, kterými se rozumí krajové odrůdy nebo odrůdy přirozeně adaptované na regionální podmínky. Jedná se o úpravu uvádění do oběhu osiva odrůd, které jsou významné z hlediska zachování a využívání in situ genetických zdrojů rostlin, což dosud v našem právním řádu chybělo. Transpozicí směrnice Komise 2007/72/ES pak dochází k rozšíření druhového seznamu (přílohy č. 1 k zákonu č. 219/2003 Sb.) o pícninu Jestřabinu východní, na kterou se dosud nevztahovala jednotná pravidla pro uznávání osiva.

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/