76/23 Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi pro období 2023–2025; T:18.5.2023

Předkládaný materiál byl vypracován v souladu s plněním vládního úkolu č. 196/22. Zároveň se jedná o navazující dokument na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 až 2025, a to zejména v kontextu naplnění strategického cíle zajištění přechodu od institucionálního modelu péče o seniory a osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném prostředí. Tento akční plán je koncipován na tříleté období (2023-2025). Předkládá se na základě potřeby pokračovat v prosazování a podpoře inkluze osob znevýhodněných z důvodu věku či zdravotního stavu, tedy zejména seniorů a osob se zdravotním postižením, a na základě potřeby deinstitucionalizace sociálních služeb, a to prostřednictvím konkrétních opatření. Schválení Vládou ČR je zároveň nezbytným předpokladem pro splnění tzv. Základní podmínky pro oblast sociálního začleňování na programové období 2021–2027 ze strany Evropské komise. Na plnění této základní podmínky je přímo navázáno proplácení finančních prostředků EU na investiční i neinvestiční projekty v oblasti sociálních služeb z programů v gesci MPSV (OPZ+) a MMR (IROP).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 5. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/