76/22 Národní onkologický plán ČR 2030; T:23.5.2022

NOP ČR 2030 představuje zastřešující dokument, který obecně nastavuje budoucí rámec směřování oboru onkologie v České republice. Implementace NOP ČR 2030 bude s ohledem na nutnost prioritizace a posloupnosti kroků probíhat na základě podrobně zpracovaných a na sebe navzájem navazujících Akčních plánů pokrývajících celé období do roku 2030.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/