76/21 Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR na roky 2022-2023, T:2.6.2021

Akční plán zahrnuje 6 opatření, 13 aktivit a 33 dílčích aktivit. Obsahuje opatření a aktivity, přispívající k nastavení protikrizových opatření. Cílem je udržení nabídky CR a nastavení podmínek, které umožní postupný návrat výkonu odvětví k předkrizovým hodnotám, nicméně udržitelným a efektivním způsobem a dle možností s minimálními negativními dopady CR na kvalitu životního prostředí, stav kulturního dědictví a místní obyvatele. Za účelem zajištění stabilního a udržitelného rozvoje CR byla navržena rámcová roční alokace na podporu CR z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MMR ve výši 1 206,9 mil. Kč.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 6. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/