76/20 Doprovodné zákony k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů; T:22.7.2020

Změny se týkají občanského soudního řádu, zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákona o vojácích z povolání, soudního řádu správního, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona o inspekci práce, zákona o státní službě.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře.

/jak-na-