76/19 Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů pro definici scénářů výpadku dodávek elektrické energie; T: 11.6.2019

Hlavním účelem předloženého materiálu je stanovit a zároveň zajistit jednotný postup pro vytvoření seznamů strategických objektů, jejichž chod je klíčový především z pohledu ochrany života a zdraví obyvatel, udržení bezpečnosti, provozu prvků kritické infrastruktury nebo ochrany životního prostředí.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora