76/18 Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; T: 7.8.2018

V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy (např. postup při nepředložení platné licence FLEGT, způsob nakládání se zadrženými výrobky ze dřeva). Zefektivnění již existujícího systému adaptace nařízení o dřevu (EUTR), zpřesnění principů a postupu orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, které nelze dořešit výkladem, a jeho doplnění o možnost uplatnění prozatímního opatření zadržení dřeva nebo dřevařských výrobků v případech důvodného podezření z porušení zákazu uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z takového dřeva vyrobených na trh a nedodržení dalších povinností hospodářských subjektů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/