75/16 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání; T: 20.4.2016

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání si klade za cíl stanovit pravidla pro přiznání statusu sociálního podniku a výhod poskytovaných těmto podnikům. Zákon o sociálním podnikání nebude vytvářet novou právní formu, pouze stanoví znaky, které bude muset splňovat podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude chtít získat a využívat status sociálního podniku, resp. integračního sociálního podniku, a případných výhod z tohoto statusu plynoucích.

Související soubory

/jak-na-