75/15 Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh; T: 11.5.2015

Důvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.

Transpozici směrnice 2013/29/EU týkající se dodávání pyrotechnických výrobků na trh je třeba provést kromě zákona i nařízením vlády, které obsahuje popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody pyrotechnických výrobků se základními bezpečnostními požadavky a rozsah a popis dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody. Obsahuje rovněž postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody, dále popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o posouzení shody a vzor EU prohlášení o shodě.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/