75/14 Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti; T: 16.6.2014

Ministerstvo financí jako hlavní gestor implementace směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (dále jen směrnice) připravilo soubor právních předpisů v oblasti rozpočtové odpovědnosti navrhující provedení této implementace.

Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti představuje právní normu zastřešující národní rozpočtový rámec, ve kterém jsou definovány:

· základní principy pro zdravé a udržitelné veřejné finance a nakládání s nimi,

· pojmy veřejná instituce a sektor veřejných institucí, přičemž veřejné instituci je uloženo sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu,

· pravidlo pro stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí,

· pravidlo hospodaření územního samosprávného celku (dále jen ÚSC)

· pravidlo pro výši zadlužení sektoru veřejných institucí (55 % HDP) a

· zřízení nezávislé fiskální instituce – Národní rozpočtová rady.

Související soubory

/jak-na-