75/10 Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; T: 21.4.2010

Cílem předkládaného materiálu je zejména zlepšení úpravy oblasti stanic technické kontroly a státního odborného dozoru nad jejich činností, konkrétně jednoznačné zakotvení povinností provozovatelů stanic technické kontroly a kontrolních techniků, zajištění zvýšení odborných znalostí kontrolních techniků a jejich pravidelného prohlubování.

Dalším cílem je úprava některých dílčích otázek v oblasti registru silničních vozidel, konkrétně problematiky zpřesnění postupu při změně zápisu v registru vozidel v případě převodů vozidel (tj. při změně jejich vlastníka nebo provozovatele), kdy v současnosti s ohledem na benevolentní úpravu dochází k neúplným a nedokončeným převodům a snížené spolehlivosti údajů v registru silničních vozidel.

Uvedená problematika se dotýká těchto základních skupin:

 

  • ­ provozovatelé stanic technické kontroly
  • ­ kontrolní technici
  • ­ vlastnící a provozovatelé silničních motorových vozidel
  • ­ orgány státní správy a státního odborného dozoru na tomto úseku, zejména obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kraje a Ministerstvo dopravy

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-