75/08 NV o dalším studiu, které se pro účely státní sociální podpory považují za studium na středních nebo vysokých školách; T: 17.6.2008

Účelem novelizace vyhlášky je aktualizace příloh vyhlášky. V přílohách vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny taxativně vzdělávací instituce uskutečňující v České republice jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, studium podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů a vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol.

Návrhem novely vyhlášky se nijak nemění věcná stránka právního předpisu – jedná se pouze o změny technického charakteru (aktualizace příloh). Z tohoto důvodu není součástí materiálu hodnocení dopadů regulace (RIA). Realizace novelizace vyhlášky v praxi nevyvolá požadavky na zvýšení výdajů ze státního rozpočtu, neboť v daném případě není spojována s nároky institucí na příspěvek nebo dotaci a náklady spojené se sociálními dávkami jsou menší než případné finanční náklady spojené s hmotným zabezpečením uchazečů o zaměstnání a jejich rekvalifikací. Novelizace vyhlášky nebude mít bezprostřední hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty ani obecný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

Návrh materiálu

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.  

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/