75/23 Novela nař. vl. č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; T:25.5.2023

Cílem právní úpravy je zavedení výjimky pro používání šestimocného chromu v plynových absorpčních tepelných čerpadlech, a to na přesně stanovenou dobu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 5. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/