75/22/II Novela nař. vl. č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací pro odvětví, u kt. bylo zjištěno riziko úniku uhlíku; T:23.5.2022

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny reaguje na nové pokyny EK, které aktualizovaly seznam odvětví, na něž se mohou kompenzace nepřímých nákladů vztahovat, a dále úpravu některých parametrů použitých pro výpočet maximální výše kompenzace a rovněž opravily chybu v názvu odvětví vedeného pod kódem NACE 20.16.40.15 na “Polyethylenglykoly a ostatní polyéteralkoholy v primárních formách”.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 5. 2022.

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/