75/22/I Informace o stavu realizace útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru; T:20.5.2022

Materiál obsahuje zhodnocení prací realizovaných v roce 2021, předpokládaný rozsah prací v roce 2022, střednědobý plán čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a návrh rozpočtového opatření k odstranění kritické finanční situace s. p. DIAMO.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/