75/21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“; T:31.5.2021

Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“obsahuje návrh dotačního programu určeného pro vyšší územně správní celky (kraje) mimo území hl. m. Prahy. Tento program je zaměřen na podporu podnikatelského prostředí v České republice zacílenou na obslužnost venkova. Příslušné kraje by podporu využily pro podporu malých venkovských prodejen v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen a zároveň by kraj mohl tuto iniciativu kofinancovat a rozšířit o finanční podporu investičních výdajů. Doba platnosti programu podpory je na období let 2021 až 2025. Program je koncipován jako rámcový s pravidelně vyhlašovanými výzvami (jednou ročně).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 5. 2021 do 16h.