75/20 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů; T:22.7.2020

Obsahem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře.

/jak-na-