74/17 NV o technických požadavcích na stavby; T: 16.5.2017

Návrh novely předmětné vyhlášky nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na podnikatelské prostředí, návrh pouze stanoví technické specifikace pro dobíjecí a plnicí stanice pro motorová vozidla.

Související soubory