74/16 Nař. vl. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem; T: 7.4.2016

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Prvním důvodem novely je nutnost úpravy znění přílohy 1 „Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem“, konkrétně položek 1.8, 1.10, 1.11, a 1.15, jejichž aplikace v praxi vede k neúměrně vysokému odškodnění bolesti u méně závažných, reverzibilních poškození zdraví, způsobených pracovním úrazem.

Neúměrně vysoké částky za bolestné v případě odškodňování zhmožděnin nepřiměřeně finančně zatěžuje dotčené pojišťovny i zaměstnavatele.

Druhým důvodem novely je současné znění přílohy č. 4 „Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání“, které neobsahuje v kapitole VI. „Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli“ položku vymezující bodové ohodnocení „nedomykavosti hlasivek, dysfonie a fonastenie“. Proto je třeba přílohu č. 1 doplnit o uvedenou položku, aby i pro tyto stavy byly stanoveny počty bodů pro účely odškodnění ztížení společenského uplatnění při poškození zdraví nemocí z povolání. Jde o nápravu technické chyby, kdy v průběhu legislativního procesu k návrhu nařízení vlády došlo po mezirezortním připomínkovém řízení v důsledku administrativně technické chyby k vypuštění této položky.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/