74/15 Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek; T: 15. 5. 2015

Návrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů. Návrhem jsou tedy nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím souvisejících povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/