74/14 Novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů; T: 3.6.2014

Hlavním cílem je zejména odstranit nejasnosti a nepřehlednost právní úpravy. Prostřednictvím vhodně zvolené varianty:

– odstranit nekoncepčnost a nejasnost některých pojmů a ustanovení, a tím předejít vyvolávání množství domněnek a otázek,

– odstranit stav právní i praktické nejistoty ohledně rozsahu povoleného, resp. zakázaného jednání,

– umožnit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“ nebo „ÚOHS“) snazší aplikaci zákona v rámci jím vedených správních řízení, zejména prostřednictvím vyjasnění pojmů a stanovením konkrétních oprávnění Úřadu, čímž by došlo i k celkovému zrychlení správních řízení.

Předkládaný návrh předpokládá pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v důsledku odstranění nedostatků stávající úpravy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/