74/13 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny; T: 28.5.2013

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely § 24 ZOPK a připravované prováděcí vyhlášky je regulace zátěže vyvolané nežádoucími nadměrnými vjezdy motorových vozidel do přírodně zachovalých lokalit v národních parcích. Důvodem pro změnu zákona je nutnost zakotvit v zákoně základní náležitosti poplatku (subjekt, objekt, základ, sazba, úlevy a osvobození, splatnost, sankce) a vymezit předmět poplatku a poplatníka. Pokud by tyto náležitosti nebyly stanoveny zákonem, ale pouze prováděcím právním předpisem, jak předpokládá platné znění zákona, jednalo by se o právní úpravu rozpornou s čl. 11 odst. 5 LZPS a nebylo by tak možné poplatky vybírat. Problematika vybírání poplatků bude nově upravena jednotně pro všechny národní parky na území ČR a správám národních parků bude umožněno využít regulační efekt poplatků zejména k usměrnění turistického ruchu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/