74/23 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2022; T:17.5.2023

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2022, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 5. 2023.