74/22 Novela z. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; T:2.6.2022

Cílem návrhu je změna organizačního uspořádání orgánů státní báňské správy (zrušením Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina) a optimalizace personálního složení a místní působnosti orgánů státní báňské správy. Návrh obsahuje provázání informačních systémů orgánů Celní správy České republiky a ČBÚ v zájmu dalšího snížení administrativní zátěže podnikatelů. K návrhu zákona je přiložen pracovní návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, jejíž přijetí je předpokládáno ve vazbě na zrušení výše jmenovaného OBÚ. Návrh zákona s téměř totožným obsahem byl schválen Vládou České republiky 24. srpna 2020 a následně předložen PSP ČR (blíže tehdejší sněmovní tisk 1003), kde však nebyl do konce volebního období projednán.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 6. 2022.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/