74/20 Návrh vyhl., kterou se provádějí některá ust. zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; T:13.7.2020

Hlavním cílem prováděcí vyhlášky je stanovit podrobné podmínky pro vstupní zkoušku znalce (která slouží k ověření odbornosti znalce) a  náležitosti znaleckého posudku a postup při zpracování znaleckého posudku. Předložený návrh obsahuje též návrh právní úpravy některých dalších otázek (pojištění, průkaz znalce, znalecká pečeť apod.).

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/