74/18 Návrh nařízení vlády o oborech státní služby; T: 20.7.2018

Cílem navrhované úpravy je jednak zareagovat na v praxi identifikované problémy právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, tj. na určitou nevyváženost některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž je vykonávána služba v tomto oboru, a jednak snížit stávající počet oborů státní služby, jichž je nyní 79. Díky širšímu věcnému rozsahu některých dnes poměrně úzce vymezených oborů státní služby by navrhovaná úprava měla přispět k rozšíření možnosti uplatnění státních zaměstnanců ve státní službě, konkrétně k větší mobilitě a kariérnímu růstu státních zaměstnanců.

/jak-na-