73/16 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2015; T: 7.4.2016

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2015 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-governmentu v ČR. Klíčovou událostí v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2015 bylo spuštění Národního elektronického nástroje (NEN) do rutinního provozu od 1. srpna 2015, čímž byl splněn hlavní cíl Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, a to dát do konce roku 2015 všem zadavatelům k dispozici elektronický nástroj popř. nástroje umožňující komplexní podporu celého životního cyklu veřejné zakázky. K dalším významným událostem patří přijetí usnesení vlády ze dne 5. října 2015 č. 782 k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon transponující nové evropské zadávací směrnice přinese od roku 2016 důležité změny právní úpravy zejména v povinném používání elektronické komunikace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/