73/10 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009; T: 5.4.2010

Předkládaný návrh státního závěrečného účtu obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2009. V samostatných sešitech je uveden přehled o ekonomickém vývoji České republiky v roce 2009 včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Dále je samostatně uvedena podrobnější zpráva o řízení státního dluhu.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2009 schodkem 192,4 mld. Kč, který byl o 140,2 mld. Kč vyšší než schodek předpokládaný zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu na rok 2009 (včetně zákona č. 423/2009 Sb., kterým se změnil zákon o státním rozpočtu na rok 2009). Rozhodující změny, k nimž došlo v průběhu roku a které ovlivnily rozpočtové hospodaření, jsou v materiálu podrobně komentovány. Výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou vládě předkládány ke schválení v bodě I/1 návrhu usnesení.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/