73/22 Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích;T:2.6.2022

Cílem předkládaného návrhu zákona je právně podchytit již do jisté míry fungující model správy místních poplatků a v nutné míře jej upravit tak, aby byl jednoduchý a administrativně nenáročný. Návrh proto obsahuje zejména zjednodušenou formu vyměření většiny místních poplatků pouhým předepsáním do evidence poplatků bez vydání rozhodnutí. Dále se navrhuje výslovně stanovit podmínky, při jejichž splnění správce poplatku výjimečně vyměří místní poplatek rozhodnutím a výslovnou možnost požádat o vyměření místního poplatku. Dále se navrhuje upravit vztah k insolvenčnímu řízení tak, aby se zvýšila dobytnost nedoplatku na místním poplatku, jehož poplatkovým obdobím je kalendářní rok, v případě, že je zjištěn úpadek poplatkového subjektu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/