73/21 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2020; T:2.6.2021

Předkládaný materiál hodnotí plnění Národní strategie Besip jak pohledem roku 2020, tak uplynulých devíti let, dokument je doplněn oproti předchozí informaci např. o vliv pandemie COVID-19, vyhodnocení opatření Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu, nebezpečná místa v jednotlivých krajích s důrazem na financování odstraňování nehodových lokalit, srovnání krajů z dat Česko v pohybu, dle dekád, rozšířená je také část věnovaná genderu a jednotlivé dílčí cíle. V materiálu jsou jak v oblasti strategických, tak dílčích cílů NSBSP implementovány mapové podklady z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR, byly zapracovány také poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod a Observatoře bezpečnosti silničního provozu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 6. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/