73/18 NV o poskytování údajů z katastru nemovitostí; T: 24.7.2018

Nařízením nedošlo ke změnám v obsahu katastru ani k omezení jeho veřejnosti, je však nezbytné přehodnotit dosavadní přístup k poskytování údajů katastru v případech, kdy je riziko zneužití údajů katastru zvýšené. Jako situace se zvýšeným rizikem pro práva a svobody fyzických osob se jeví poskytování údajů katastru nemovitostí v případech, kdy jde o údaje hromadné a automatizovaně zpracovatelné. Zvýšené riziko v tomto směru s sebou rovněž nese nedostatečná úprava podmínek šíření údajů katastru.

Stále postupující elektronizace státní správy si vyžaduje vhodnější úpravu poskytování údajů katastru vedených a následně i poskytovaných v elektronické podobě.

Návrhem vyhlášky je také zohledňována potřeba lepší dostupnosti údajů o dosažených cenách nemovitostí ve strojově čitelných formátech.

V rámci snižování administrativní zátěže a optimalizace stanovení úplat jsou zjednodušovány výpočty úplat u některých položek a rušeny vybrané položky, jejichž obsah je ve stanovených formátech volně dostupný jako součást obsahu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

V návrhu vyhlášky je rovněž reagováno na požadavky veřejnosti na to, aby bylo prostřednictvím poskytovatelů ověřených výstupů (kontaktních míst veřejné správy Czech POINT) umožněno také poskytování údajů ze sbírky listin katastru.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/