72/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 27. 4. 2015

Materiál obsahuje návrh doprovodného změnového zákona k návrhu zákona o evidenci tržeb, jehož potřeba vyplynula z připomínkového řízení k návrhu zákona o evidenci tržeb (č. j. OVA 396/15; č. j. MF-70542/2014/32). Tento změnový zákon byl již předložen vládě (č. j. OVA 406/15, č. j. MF-16086/2015/32-1), nicméně dodatečně je rozesílán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení.
V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby daně (21 %) do první snížené sazby daně (15 %). Důvodem je snaha o zmírnění dopadů zavedení evidence tržeb do nárůstu cen v segmentu, u kterého dostupné analýzy ukazují riziko krácení tržeb a neplnění daňových povinností ve značném rozsahu. Součástí změn v zákoně o dani z přidané hodnoty je rovněž změna úpravy elektronického podání formulářových podání s cílem dosáhnout vetší efektivity při zpracování zasílaných údajů. Jako nový prostředek pro autentizaci podání se zde navrhuje využít certifikát pro evidenci tržeb předvídaný v návrhu zákona o evidenci tržeb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/