72/11 NV o ochraně proti zneužívání trhu; T: 15.4.2011

Vyhláška č. 234/2009 upravuje dvě oblasti regulace – ochranu proti zneužívání trhu a transparenci. Oblast ochrany proti zneužívání trhu zahrnuje požadavky na kvalitu vnitřní informace, pravidla odkladu uveřejnění vnitřní informace, pravidla vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci, úpravu manažerských transakcí, pravidla pro posuzování manipulace s trhem a posuzování podezření ze zneužití trhu. Oblast transparence pokrývá formu a strukturu zasílaných informací České národní bance, způsob zasílání České národní bance, formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace a rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací.Novela vyhlášky musí respektovat záměry zákonodárce provedené na úrovni ZPKT, zejména vytvoření nového zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcího předpisu pro oblast uznávání ekvivalence regulace informačních povinností emitentů ze třetích států. Při provádění ZPKT musí Česká národní banka implementovat pravidla evropského práva, jejichž okruh zákonodárce vymezil svými zmocňovacími ustanoveními. V oblastech, které ponechal zákonodárce beze změny, je novelou vyhlášky sledována kontinuita s dosavadní právní úpravou, maximálně doplněná o několik zjednodušujících a upřesňujících změn.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/