72/10 Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů; T: 7.4.2010

Cílem Manuálu je poskytnout zaměstnancům ústředních orgánů státní správy praktickou pomůcku pro realizaci efektivních způsobů zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Manuál nabízí katalog forem a technik zapojování veřejnosti, které lze využít v procesu zapojování veřejnosti v kombinaci s postupy, které jsou popsány v Metodice. Manuál Metodiku v mnoha ohledech doplňuje a přednostně se věnuje těm oblastem, které nebyly v Metodice podrobněji specifikovány.

Manuál má doporučující charakter a v souladu s tím nevyžaduje uplatnění všech forem v něm obsažených při přípravě konkrétního vládního dokumentu a naopak ani neomezuje ústřední správní úřady v případných dalších formách zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/