72/21 Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030; T:27.5.2021

Strategie rozvoje cestovního ruchu definuje věcný, procesní a finanční rámec pro jeho udržitelný rozvoj. Strategie vznikala v návaznosti na metodiku přípravy veřejných strategií participativním přístupem. Na Strategii budou následně navazovat dvouleté / tříleté Akční plány. Strategie CR obsahuje pět základních prioritních okruhů: 1) Systém řízení a podpory CR; 2) Inovativní nabídka a zážitky; 3) Poptávka / Návštěvníci; 4) Výzkum, vývoj, monitoring, informace; 5) Lidé. Všemi prioritami strategie se prolíná důraz na udržitelnost, efektivitu, kvalitu, inovativní přístup a digitalizaci. Vize strategie: Česko je bezpečnou, udržitelnou a sebevědomou destinací, která svou konkurenceschopnost staví nejen na přírodním a kulturním dědictví, tradicích, přívětivých lidech a jedinečných zážitcích v Praze i v regionech, ale i na efektivním využití nových trendů v oblasti řízení, technologií a služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 5. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/