72/19 Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025; T: 6.6.2019

Oproti původnímu dokumentu NAP došlo ke změně názvu. Cílem této změny je více upozornit na fakt, že v rámci nastávajícího demografického obratu půjde nejen o „podporu pozitivního stárnutí“, ale o celospolečenskou proměnu, která bude vyžadovat širší změny v oblasti státní správy, dostupného bydlení, financování a kvality sociální a zdravotní péče, celoživotního vzdělávání, zaměstnanosti, ocenění a odměňování práce v sociálních službách, ochrany práv seniorů či fungování veřejného prostoru (zejména v kontextu jeho bezbariérovosti).

Materiál byl vypracován v období od druhé poloviny roku 2017 do konce roku 2018. V tomto období byl průběžně konzultován a aktualizován na základě připomínek jednotlivých aktérů, nově dostupných dat a zpracovaných analýz. Materiál byl rovněž uveden do souladu s aktuálními koncepčními plány vlády.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/