72/18 Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020; T: 16.7.2018

Vláda České republiky dne 8. března 2018 schválila posun předložení koncepce letecké záchranné služby po roce 2020 na 31. prosince 2018. Ministerstvo zdravotnictví proto nyní předkládá návrhy variant možného řešení, je však nezbytné podniknout některé kroky, které předcházejí tento konečný termín. Pokud by tyto procesy nebyly zahájeny včas, není možné realizovat variantu státního podniku. Aby mohlo dojít k detailnímu zpracování výsledné varianty, je vládě ČR předkládána stručná informace k rozhodnutí, kterou z navrhovaných variant se dále ubírat při zhodnocení míry rizik a přínosů každé z možností. Při doporučení preferovaných variant hrála roli jejich proveditelnost, náklady a riziko selhání zvoleného modelu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/