7/17 Novela zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; T: 30.1.2017

V zákoně o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen se navrhuje odstranit nejasnost, která vznikla při přijímání zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to v souvislosti s přesunem kompetence provádět kontroly v oblasti podporovaných zdrojů energie ze Státní energetické inspekce (dále SEI) na Energetický regulační úřad (dále ERÚ).

Z důvodu časové i věcné naléhavosti a potřeby řešit problém, kdy současný stav výrazně negativně dopadá na absenci cenové kontroly v oblasti s významnou účastí veřejných zdrojů, a z důvodu, že se jedná pouze o technickou novelu, se navrhuje, aby byl návrh přijat již v prvém čtení, a to v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/