7/16 Návrh vyhlášky o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů; T: 20.1.2016

Vyhláška se vztahuje na subjekty, které jsou držiteli povolení pro provoz jaderných zařízení, jak je definuje návrh nového atomového zákona a nakládání s kategorizovanými jadernými materiály z hlediska fyzické ochrany. Tyto kategorizované jaderné materiály jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou vyhlášky, a jsou shodné s tabulkou jaderných materiálů, která je součástí Českou republikou ratifikované a právně závazné mezinárodní Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/