71/17 Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje; T: 16.5.2017

Souhrnný akční plán je rozdělen podle 7 pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace. V každém pilíři jsou uváděna opatření „nadregionální“, tedy taková, která jsou společná pro všechny tři strukturálně postižené kraje. Tato opatření mají zpravidla povahu programů, v nichž se krajští hráči budou ucházet o podporu. Dále jsou v některých pilířích uváděna také opatření „regionální“, která jsou zvláštní pro příslušný kraj a zohledňují jeho konkrétní potřeby. Souhrnný akční plán obsahuje 64 opatření, z nichž 54 je společných pro všechny tři kraje, 2 specifická pro Moravskoslezský kraj a 8 specifických pro Ústecký a Karlovarský kraj).

Akční plány také obsahují opatření, jejichž zahájení se nepředpokládá v letošním či v první polovině příštího roku (tzv. zásobník), ale jejich realizace se bude připravovat tak, aby mohly být navrženy na realizaci v některém z příštích Akčních plánů, což je úkolem pro Úřad zmocněnce vlády v souvislosti s přípravou návrhů příštích Akčních plánů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/