71/16 Novela zákona o pohřebnictví; T: 18.4.2016

Předložený materiál reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona a současně uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR. Cílem navrhované regulace je v oblasti státního dozoru zavedení koordinovaného systému dozoru nad činnostmi v pohřebnictví, což současně umožní hlubší oborovou specializaci. Realizace návrhu by měla celkově vést ke zkvalitnění služeb v pohřebnictví a k posílení právní ochrany osob sjednávajících pohřbení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/