71/14 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; T: 26.5.2014

Návrh vlastní Strategie byl zpracováván od července 2013 do dubna 2014 na základě výsledků veřejné konzultace, vstupů a příspěvků vnějších aktérů a odborných vstupů Odborné oponentní rady, resortní pracovní skupiny a ostatních útvarů ministerstva. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 navazuje na dosavadní koncepci vzdělávací politiky v podobě Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) z roku 2001 a z dalších strategických a koncepčních dokumentů resortu.

Na základě zhodnocení současného stavu vzdělávací soustavy v České republice uvádí Strategie tři prioritní cíle jejího rozvoje do roku 2020:

  • snižovat nerovnosti ve vzdělávání,
  • podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad,
  • vytvářet podmínky pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/