71/10 Závěrečná zpráva komise odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu R55; T: 6.4.2010

Vláda ČR při schvalování Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013 svým usnesením z  19. září 2007 v bodě III. 3. uložila ministru dopravy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, dálnice D3 ve Středočeském kraji a rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec.

Komise kromě jiného posuzovala dvě varianty silničního okruhu kolem Prahy a to „severní“, která je charakterizována přechodem Vltavy severně od města Roztoky u Prahy a následným napojením na dálnici D 8 v prostoru severně od Zdib a „jižní“, která je stabilizována v platných územně plánovacích dokumentacích a je charakterizována přechodem Vltavy v prostoru městské části Suchdol a napojena na dálnici D 8 v prostoru jižně od městské části Březiněves. Na tomto zasedání přijala skupina odborníků společné stanovisko, které doporučuje k realizaci variantu silničního okruhu kolem Prahy v trase jižního vedení (označení „J“). Závěrečná zpráva komise je vládě předložena v souvislosti s ukončením činnosti této komise a její součástí jsou přiložené zápisy z jednotlivých jednání.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-