7/10 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání – návrh přípravné fáze; T: 25.1.2010

V dubnu 2009 byla Výboru ministrů Rady Evropy předložena Zpráva vlády České republiky o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České republice (dále jen „zpráva“). Ve zprávě byly představeny hlavní záměry České republiky v dané oblasti a v příloze uveden přehled opatření realizovaných v období od roku 1999 do roku 2009.

Usnesením bylo uloženo:

  1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva zpracovat informace podle harmonogramu uvedeného v bodu D Zprávy a předložit tyto materiály vládě,
  2. vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložit Zprávu a informace uvedené v bodu D Zprávy Výboru ministrů Rady Evropy,
  3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy průběžně realizovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministryní zdravotnictví, ministrem, v jehož působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, a ministrem pro místní rozvoj jednotlivé kroky vyplývající ze Zprávy a předložit vládě do 31. ledna 2010 návrh Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání.

Na základě tohoto úkolu je Vládě ČR předkládán k projednání návrh Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/