71/23 Zásady urbánní politiky – aktualizace 2023;T:9.5.2023

Aktualizace zásad z r. 2017. Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentem urbánní politiky státu, který určuje prioritní oblasti a směry rozvoje měst, metropolitních oblastí, městských regionů a sídelního systému s ohledem na vývoj situace v mezinárodním a národním měřítku.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 5. 2023.