71/22 Novela některých zákonů v oblasti daní;T:20.5.2022

V návrhu zákona jsou obsaženy změny zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a dalších právních předpisů, jejichž změna je vyvolána změnami těchto daňových zákonů. Ke změnám má dojít s účinností od 1. ledna 2023 s několika výjimkami. Novela zákona o daních z příjmů v návaznosti na navrhované zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč se zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Zároveň se zavádí 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. Další úpravu je prodloužení tzv. mimořádných odpisů i na majetek pořízený v roce 2022 a 2023. Zbylé dílčí změny souvisí se soudní judikaturou. V oblasti daně z přidané hodnoty se jedná o zvýšení limitu pro vznik plátcovství k dani z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Dalším tématem jsou parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti výzev k podání kontrolního hlášení a pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. V případě novely daňového řádu se jedná o dílčí technickou změnu ve vztahu k povinnosti činit tzv. formulářová podání při správě daní elektronicky.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/