71/20 Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025, s výhledem do 2030 T:7.7.2020

Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících byl novelizován v roce 2019 a v rámci přechodných ustanovení bylo uloženo Ministerstvu dopravy, aby v termínu do 30. září 2020 předložilo vládě ke schválení první koncepci veřejné dopravy. Koncepce veřejné dopravy je součástí systému plánování dopravní obslužnosti veřejnou (hromadnou) dopravou v České republice. Cílem tohoto plánování dopravní obslužnosti je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 7. 2020 na přiloženém formuláři.