71/19 Aktualizovaná Koncepce rodinné politiky; T: 5.6.2019

Aktualizovaná Koncepce je logicky členěna do pěti kapitol. V úvodu jsou uvedeny základní informace o materiálu a dále jsou stanoveny cíle a principy rodinné politiky a její funkce. V části A následuje Analýza situace rodin, kde jsou popsány základní socioekonomické a demografické trendy týkající se českých rodin. V části B jsou popsány základní hodnotové orientace a přání českých rodin, které vyplývají dlouhodobě z výzkumů veřejného mínění a sociologických šetření. Část C se věnuje specifickým oblastem rodinné politiky, na které následně v části D reagují konkrétní opatření, jež povedou ke zlepšení situace rodin v ČR. Všech 9 opatření bylo navrženo s ohledem na předchozí kapitoly. V závěru materiálu je uvedena přehledová tabulka všech opatření, jejíž součástí jsou i jejich finanční dopady.

/jak-na-