70/17 NV o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely je upravit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v souladu se zmocněním podle § 120 k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/